فولادهای منگنزی

( Hadfield ( Manganese Steel

گروه Groupعناصر تشکیل دهندهمشخصه symbolشماره استاندارد
CuMgTiVNiMoCrSPMnSiC
Austenitic Manganese Steel Casting     0.21 110.31.11.3401
     0.62.5 0.07140.51.3

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.

فولادهای ضدسایش

Wear Resistant Steels

گروه Groupعناصر تشکیل دهندهمشخصه symbolشماره استاندارد
CuMgTiVNiMoCrSPMnSiC
Wear Resistant Steels    0.252.15 000.60.40.55Ws120
    0.352.252.50.0450.0450.80.70.60
Wear Resistant Steels     0.252.15000.60.40.65Ws140
     0.352.250.0450.0450.80.70.75
Wear Resistant Steels     0.252.15000.60.40.75Ws170
     0.352.250.0450.0450.80.70.85
Wear Resistant Steels    0.20.512000.60.41.3Rcc
    0.30.7140.0450.0450.80.71.7
Wear Resistant Steels    0.80.52000.60.40.45Krupp
    1.10.730.0450.0450.80.70.6

چدن های ضد سایش و خاکستری و داکتیل

Wear Resistant Cast Iron

گروه Groupعناصر تشکیل دهندهمشخصه symbolشماره استاندارد
CuMgTiVNiMoCrSPMnSiC
Abration/ Resistant Cast Iron     4.572.5Nihard4A532 Class I-D
     71.511 0.150.1223.6
Abration/ Resistant Cast Iron  –   – –  11 – – – –12%CrA532 Class II-A
1.2     2.5 3 14 0.06 0.1 2 1.53.3 
Abration/ Resistant Cast Iron      –24  0.50.52.3G.X260Cr270.9650
     1.2128  1.51.52.9
Abration/ Resistant Cast Iron  –    –232G.X300Cr27A532 Class III-A
1.2     2.23300.060.121.53.3
Abration/ Resistant Cast Iron        0.070.150.461.83GG250.6025
       0.120.250.72.13.25
Abration/ Resistant Cast Iron  0.45     0.30.030.030.0051.83.2GGG40Din 1693
            
Abration/ Resistant Cast Iron   0.08  0.85  0.0150.070.52.73.7GGG70Din 1693
            

فولادهای مگاتو

Magotteaux Steel

گروه Groupعناصر تشکیل دهندهمشخصه symbolشماره استاندارد
CuMgTiVNiMoCrSPMnSiC
Magotteaux     0.2511MaxMax0.4 1.2FMU11
     0.4120.030.0350.8 1.6
Magotteaux     0.2512MaxMax0.70.31.8FMU12
     0.4130.030.040.90.62
Magotteaux     0.255.5MaxMax10.40.3FMU23
     0.46.50.030.0351.50.60.4
Magotteaux     0.256MaxMax10.50.3FMU29
     0.470.030.0351.20.70.4

فولادهای نسوز ومقاوم به حرارت

  Heat Resisting Steel Casting

گروه Group عناصر تشکیل دهنده مشخصه symbol شماره استاندارد
Cu Mg Ti V Ni Mo Cr S P Mn Si C
Heat Resisting          –  –  24  Max  Max  Max  1 0.3  1.4837
             26  0.03  0.035  1.5 2.5  0.5
Heat Resisting         19     24  0.045  0.035  0.5  1 0.3  1.4848
        21     26      1.5  2.5  0.5
Heat Resisting           20.5 19.8   25      <=2  2  <=0.02 1.4841
                       
Heat Resisting          12  12  20      <=2   <=0.02  1.4828
                       
Heat Resisting          33  Max   24  Max  Max  Max Max   0.35 ASTM A297-Gr HP
         37 0.5   28 0.04   0.04  2.5  0.75
Heat Resisting         23   Max  19  Max Max  Max
 Max  0.2 ASTM A297-Gr HN
        27   0.5 23   0.04  0.04 2  2 0.5 
Heat Resisting             22   0.045 0.035   0.5  1  0.3 1.4745
            24       1 2.5   0.5