خط مشي کيفيت

  شرکت فولاد روانشیر  به عنوان يكي از شركت هاي توليد کننده در صنعت ریخته گری  با  برآوردن الزامات قانونی و نياز هاي خاص  مشتري ، رسالت خود را جلب رضايت  و اعتماد مشتریان  قرار داده و در اين جهت اهداف اصلي زير را دنبال مي كند:

1.  تلاش در جهت ارتقاء‌كيفيت محصولات و بهبود مستمر کیفیت برای  افزایش رضایت مشتری که هدف اصلی سازمان است .

2. كاهش هزينه ها و ضايعات با افزايش راندمان .

  1. توجه به سيستم آموزشی به عنوان ابزاري جهت ارتقاء توان تخصصي و فرهنگي پرسنل.
  2. افزایش سودآوری و فروش
  3. تحويل بموقع محصول به مشتریان.
  4. فراهم نمودن محیط ایمن و نیز ايجاد انگيزه و روحيه مشاركت در پرسنل به عنوان اصلی ترین سرمایه های معنوی سازمان .

  بدين منظور و در جهت دستيابي به اهداف خود نظام مديريت كيفيت بر مبناي الزامات  استاندارد ISO9001:2015  را بعنوان  مرجع تعيين كرده و مدیران میانی و تمامی پرسنل شرکت فولاد روانشیر را در کلیه سطوح سازمانی ،ملزم به اجرا و نگهداري ازآن مي دانیم .

مسئوليت اصلي ما آن است كه اطمينان يابيم نظام مديريت كيفيت همواره برقرار و جاري مي باشد.

اينجانب بعنوان بالاترين رده سازماني شركت ،بهمراه مدیران میانی ،با علاقمندي و تعهد كامل و با همه توان خود از استقرار اين نظام حمايت كرده و درجهت تسريع درايجاد و استقرار نظام مذكور و مراقبت مستمر به منظور حفظ ، بهسازي و اصلاح آن و براي حصول اطمينـان  در انجام بهتر آن به صورت منظم ، بر اثربخشي اين نظام  نظارت،  و در مقاطع زماني معيـن آن را بازنگـري  خواهیم  كرد.

ضمنا” از تمامي همكاران، مديران و مسئولين محترم شركت انتظار دارم با نماينده اينجانب نهايت همكاري و مشاركت را داشته و تمامي تلاش خود را در جهت استقرار هر چه بهتر اين نظام و مراقــبت از آن بكار گيرند.

گواهینامه ها

iso