متخصصين اين شرکت با هدف ارائـه قطعات با کيفيت مناسب و در راستـاي جلب رضايت مشتري به بررسي خط قطعات خط توليد و تجهيـزات کارخانجات سيمان ايران پرداخته اند و با علم به کارکرد مختلف قطعات مورد نياز اين صنايع ، توانسته انـد رضايت مشتـريان خود را به بهتـرين نحـو برآورده سازند.

 از جملـه سوابـق کاري شرکت در اين راستا همکاري با شرکت هاي :

سيمان تهران ،سيمان زنجان، سيمان صوفيان ، سيمان ممتازان کرمان ، سيمان شرق ، سيمان کوير کاشان ،سيمان زرين رفسنجان ، سيمان عمران انارک ، سيمان لارستان و سيمان خمسه ….

در تامين اقلام به شرح ذيل بوده است : قطعات سايشي دستگاه هاي ريکلايمر ، انواع سرند و ميل بار ، انـواع چکش هاي سنگ شکن اوليـه و ثانويـه ، انواع چکـش هاي کلينکـر شکـن ، لاينر هـاي آسياب ، صفحات روتور سنگ شکن ، لاينر هاي بدنه و ديواره سنگ شکن ، انواع چرخها و پولي ها ، اتصالات لاينر هاي قطعات آسيا.

چکش ها

Code : 291-4

چکش سنگ شکن آهک

نوع جنس : فولادهادفیلد

وزن : 154 کیلوگرم

Code : 245-2

چکش کلینکر شکن

نوع جنس : فولادهادفیلد

وزن : 61 کیلوگرم

Code : 272-1

چکش کلینگرشکن

نوع جنس : فولادهای مگاتو

وزن :58 کیلوگرم

Code : 342-3

چکش کلینگرشکن

نوع جنس : فولادهادفیلد

وزن : 58 کیلوگرم

Code : 231-17

چکش کراشر گچ

نوع جنس : فولادهادفیلد

وزن : 58 کیلوگرم

Code : 327-1

چکش کلینگر شکن

نوع جنس : فولادهای مگاتو

وزن : 56 کیلوگرم