از اصلي ترين تجهيزات مورد استفاده در فرايند تغليـظ کانـي هاي معدنـي جهت انتقال مواد ، پمپ هـا و متعلقات آن ميباشـد. بـا توجـه بـه خورندگـي و سايـش بسيـار بالاي سيـالات عبـور کننـده ، عمدتـا ايـن قطعـات بـا جنـس چـدن هـاي پـر کــروم ( High Chrome Cast Iron ) بـا استـانـدارد ASTM A532 سـاختـه ميشوند که با عمليات حرارتـي مخصـوص و طولانـي به ترکيـب مارتنزيتـي کاربيـدي بـا سختـي حـدود 60HRC تا 58 و مقاومت به ضربه متوسط ، تبديل ميگردند.

انـواع اين پمپ هـا عبارتنـد از:

  • پمـپهـاي دوغـاب زيـر آسيـاب   (AG(SALA  در معـدن چادرملــو
  • پمپ هـاي سيـالات خط آلومينــا  (Warman)  از 3/2 تا 14/12
  • پمپ هـاي انتقـال مـواد و خطوط سيـالات مـس
  • پروانه و اینلت پمپ های HM600
  • ورتکس ها و هيدروسايکلون ها

پمپهای وارمن

شرکت فولاد روانشیر علاوه بر ریخته گری ، ماشینکاری و عملیات تکمیلی قطعات را نیز انجام میدهد.

Code : 106-9

---

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : — کیلوگرم

Code: 106-31

Cover Plate Pump Warman 4/3 C-AH

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 56 کیلوگرم

Code : 106-32

Frame Plate Pump Warman 4/3 C-AH

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 42 کیلوگرم

Code : Asembel 106-31,32

Asembel 106-31,32

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : —کیلوگرم

Code : 106-34

Bearing Housing 4/3

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 16کیلوگرم

Code : 113-104

---

نوع جنس : چدن نشکن

وزن : — کیلوگرم

Code : 125-85

صفحه پروانه پمپ آسیاب مواد 3 E-34051

نوع جنس : —

وزن : 28 کیلوگرم

Code : 135-10

---

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن :  164کیلوگرم

Code : 135-15

Expeller 5311-250

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 14 کیلوگرم

Code :135-18

Lining For Casing 5311-250

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 301 کیلوگرم

Code : 113-39

لاینر پمپ تایپ VASA G

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 105 کیلوگرم

Code : 135-44

Impeller For Warman Pump 12/10F-AH

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 567 کیلوگرم

Code : 113-48

لاینر فلزی داخلی فید پمپ فیلتر پرس مولیبدن

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 15 کیلوگرم

Code :135-50

Casing 284-100

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 98 کیلوگرم

Code : 135-64

Expeller Warman Pump 10/9

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 21 کیلوگرم

Code : 135-96

Impeller 455-100

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 104 کیلوگرم

Code :135-141

Cover Plate For Warman Pump 12/10F-AH

نوع جنس : چدن نشکن

وزن : 738 کیلوگرم

Code : 105-109

CaseVasa HD302-50

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 44 کیلوگرم

Code : 113-92

پروانه چهار پره پمپ دوغاب Mill Max16*14-39 فاز دو تغلیظ

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 855 کیلوگرم

Code : 113-104

نیم پوسته سمت مکش پمپ دوغاب HER 4D مولیبدن

نوع جنس : چدن نشکن

وزن : 93 کیلوگرم

Code : 135-135

Throat Bush Pump 10/8 Warman(WBH200)

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 212 کیلوگرم

Code : 235-13

Volut Liner R200

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 395 کیلوگرم

Code : 251-33

Throat Bush 14/12 G12083MA05H

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 404 کیلوگرم

Code :288-5

لاینر فلزی پمپ وارمن 12/10

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 627 کیلوگرم

Code : 125-51

.

نوع جنس : .

وزن : — کیلوگرم

Code : 135-58

.

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : — کیلوگرم

Code : 135-45

Inlet DoorFor Warman Pump 12/10F-AH

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 262 کیلوگرم

Code :251-54

Impeller Warman Pump 4/3

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : 24 کیلوگرم

Code : 0

.

نوع جنس : چدن ضدسایش پرکروم

وزن : — کیلوگرم

پمپهای سوئدلا(Suedella)

پمپهای KSB

Code : 113-34

پروانه پمپ KSB پروسس

نوع جنس : چدن نشکن

وزن : 82 کیلوگرم

هیدروسیکلونها

هیدروسیکلون (یا سیکلون) ابزاری برای دسته بندی و یا جداسازی ذرات موجود در یک سوسپانسیون مایع بر اساس نسبت نیروی گریز از مرکز به مقاومت سیالشان است. هر چه ذرات چگال تر ( جداسازی بر اساس چگالی لازم است) و سخت تر (جداسازی بر اساس ابعاد لازم است) باشند ، این نسبت بیشتر است و برای ذرات سبک و نرم این نسبت کمتر است. از هیدروسیکلون برای جداسازی مایعات با چگالی های متفاوت نیز استفاده می شود. دستگاه های هیدروسیکلون عموما از یک بخش استوانه ای در بالا که مایعات از انجا وارد می شوند و یک پایه مخروطی تشکیل شده اند. زاویه و همچنین طول بخش مخروطی در نتیجه جداسازی تاثیر به سزایی دارند.