در بخـش بهـره بــرداري از معـادن ، ماشيـن آلات بهــره بـردار بـويــژه شاول ها ، بولدوزرها و بيل ها داراي قطعاتي ميباشند که در معرض سايـش واستهـلاک قرار دارند. اين قطعـات که مصرف اصلي را در يک ماشين معدني دارا هستند در سالهاي اخير با کيفيـت بالاتـر از نمونـه هـاي خارجـي درشرکـت فــولاد روانشيــر توليد شده انـد.

 

 عمده قطعات توليدي در اين حوزه عبارتند از :

– ناخن هاي شاول P & H

– کليـه قطعـات مصرفــي باکــت شــاول هــاي هيدروليکــي PC4000 و ليبهر 9350 شامل: ناخن ، بين ناخني ، بغل باکت و آداپتورهـا (کلنگي)

– کليــه قطعـات مصـرفـي باکـت بيلهـاي مکانيکــي PC800 آمريکائــي ، PC800 کوماتسوئي شامـل :

– ناخـن آمريکائـي ، ناخـن کوماتسوئـي ، آداپتـور امريکائـي ، بين ناخنـي و بغل باکت ( شمشيـري) – ناخن بيل PC400 و PC600 آمريکائي و کوماتسوئي

– ناخن لودر 470 کوماتسوئي ( سه پيچ )

– گوشه بيل و ناخن ليبهر بولدوزر D155 کوماتسو

– گوشه بيل بولدوزر D375 کوماتسو

– چرخ های آیدلر و تامبلر

– کفشک های شاول و دریل حفاری

انواع ناخنها وقطعات شاول

Code : 100-29

ناخن شاول P & H

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 230 کیلوگرم

Code : 100-22

بین ناخنی راست شاول R9350

نوع جنس : Carbon And Low Alloy Steel

وزن : 157 کیلوگرم

Code : 100-25

بغل باکت شاول (شرود)R9350

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 100 کیلوگرم

Code : 100-22,23,24

بین ناخنی چپ وراست وسط شاول R9350

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : —کیلوگرم

Code : 100-26

آداپتور ناخن چپ شاول

نوع جنس : Carbon And Low Alloy Steel

وزن : 395 کیلوگرم

Code : 100-27

آداپتور ناخن وسط شاول R9350

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 192 کیلوگرم

Code : 100-28

آداپتور ناخن راست شاول

نوع جنس : Carbon And Low Alloy Steel

وزن : 395 کیلوگرم

Code : 100-21

سر ناخنی شاول لیبهر 9350

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 96 کیلوگرم

Code : 100-47

---

--

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : —کیلوگرم

Code : 100-43

---

نوع جنس : —

وزن : — کیلوگرم

Code : 100-62

ناخن لودر 992

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : — کیلوگرم

Code : 100-64

آداپتور PC400

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : — کیلوگرم

Code : 105-57

ناخن شاول PC4000

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 54 کیلوگرم

Code : 113-72

گوشه بیل سمت چپ شاول چینی با شماره فنی k1450.01.21

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن :  95کیلوگرم

Code : 258-3

---

نوع جنس : —

وزن : — کیلوگرم

Code : 105-90

وسط ناخنی(پروتکتور) شاول 12Q105D1 P & H

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 52 کیلوگرم

Code : 171-12

چرخ تامبلر P & H

نوع جنس :فولاد

وزن : 1563 کیلوگرم

Code : 105-21

ناخن شاول P & H

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 96 کیلوگرم

Code : 200-16

پوشش لبه کناری باکت لیبهر(شرود)

نوع جنس :فولادکروم مولیبدن دار

وزن : 53 کیلوگرم

Code : 258-7

ناخن PC800-7 کره ای

نوع جنس :فولادساده ریختگی

وزن : 40 کیلوگرم

بیل های مکانیکی

Code : 100-34

ناخن بیل PC800 كوماتسويي

نوع جنس : فولاد کم آلیاژ

وزن : 30 کیلوگرم

Code : 100-44

شرود Pc800 طرح کوماتسویی

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 50 کیلوگرم

Code : 100-45

آداپتور PC800 طرح آمريكايي

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 46 کیلوگرم

Code : 100-56

شرود لودر i600 طرح آمریکایی

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : —کیلوگرم

Code : 171-8

---

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : — کیلوگرم

Code : 171-9

آداپتور PC800 کوماتسویی

نوع جنس : Carbon And Low Alloy Steel

وزن : 44 کیلوگرم

Code: 105-62

ناخن هیتاچی 1200

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 41 کیلوگرم

Code : 105-66

کفشک شاول PC1800

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 85 کیلوگرم

Code : 243-1

ناخن PC800 طرح آمريكايي

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 31 کیلوگرم

بولدوزرها

Code : 300-2

گوشه بیل راست بولدزر TD40

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 96 کیلوگرم

Code : 164-27

---

نوع جنس : —

وزن : — کیلوگرم

لودرها

Code : 164-14

ناخن وسط لودر 470

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 18 کیلوگرم

Code : 164-17

ناخن سمت چپ لودر 470

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 24 کیلوگرم

Code : 100-52,53,54

---

---

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : — کیلوگرم

Code : 100-52,53,54

---

--

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : —کیلوگرم

Code : 100-55

ناخن لودر i600 طرح آمریکایی

نوع جنس :فولادهادفیلد

وزن : 22 کیلوگرم