ساخت سالن ذوب ونصب کوره های جدید

ساخت سالن ذوب ونصب کوره های جدید بایاری خداوند پس ازگذشت 9ماه وباهمت وتلاش بی‌وقفه مجموعه مدیریت وپرسنل در کنار یکدیگرساخت سالن ذوب ریزی جدید باافزایش ضریب وزنی تولید انجام گردید، که این امر میسر نبود، مگر با کمک و همت تک تک شما عزیزان . خداوند را سپاس برای تمامی الطافی که دراین بحبوحه…

نصب جرثقیل 20تن​

نصب جرثقیل 20تن باتوجه به افزایش ظرفیت ذوب گیری از کوره ها وتوانایی جهت ریخته گری قطعات سنگین تر، نیاز به جرثقیل با افزایش توان حمل بیشتر نیز حس می شد که، کار ساخت جرثقیل 20 تن دردستور کار قرارگرفت وهمزمان با نصب کوره های ذوب این امر نیز صورت پذیرفت. 

اجرای پروژه Plan B

اجرای پروژه Plan B ( انتقال کوره های ذوب 1.5 تن و 750 کیلوگرم به عرشه جدید) پس اجرایی شدن Plan A و ذوب گیری از کوره های جدید،با توجه به نیاز شرکت به کوره های کوچکتر جهت برآورده کردن تمامی سبدسفارشات مشتریان به سرعت ساخت وتوسعه عرشعه جدید، انتقال کوره های 1.5 تن و…

نوسازی و اصلاح ساختار سالن قالبگیری

نوسازی و اصلاح ساختار سالن قالبگیری با افزایش توانایی واحد ذوب و نیاز این واحد به قالبهای بیشتر در ریختگری قطعات، برطرف نمودن موانع قالبگیری نیز می بایست انجام می پذیرفت که با تلاش پرسنل شرکت درحین اجرای تولید بصورت پروژه محور درقسمت های مختلف قالبگیری انجام می گردد.